WERKWIJZE


ADVIES

De zorg begint al in een zeer vroeg stadium. Wij kijken naar de mogelijkheden en adviseren u hierover vrijblijvend.


INTAKEGESPREK

Wanneer u zorg aanvraagt, voeren wij eerst een intakegesprek met u. Tijdens dit gesprek, dat wij het liefst bij u thuis uitvoeren, proberen wij samen met u de benodigde zorg en hulpmiddelen op uw persoonlijke omstandigheden en behoeften af te stemmen (zorg op maat).

Ook geven wij u informatie over onze organisatie en over de voorwaarden waaronder de zorg verleend zal worden. Wij stellen dan samen met u een zorgplan op en selecteren daarna de medewerkers die op grond van bevoegdheden en bekwaamheden het best bij uw zorgprofiel en omgeving passen.


INDICATIEAANVRAAG

Indien u nog geen indicatie heeft, kunnen wij uw aanvraag voor de indicatiestelling bij het CIZ (Centrum voor Indicatiestelling) en de gemeente verzorgen. Hierdoor zorgen wij ervoor, dat u in aanmerking komt voor zorg in natura (ZIN), een persoonsgebonden budget (PGB) of de Zorgverzekeringswet (ZVW). De zorg die u dan ontvangt is grotendeels kosteloos. Ook zorgen wij er ook voor, dat uw indicatie tijdig vernieuwd of aangepast wordt. Voor deze diensten verlangen wij geen vergoeding.


Wij kunnen indien u dat wenst, uw familie, vrienden en omgeving intensief bij de voorbereiding, de samenstelling en de uitvoering van de zorg betrekken.