ZORGAANBOD


VERPLEGING


Onder verpleging valt o.a. de wond- en colostomaverzorging, het geven van injecties, het klaarzetten en toedienen van medicijnen. Verder kunnen wij in overleg met uw huisarts, bepaalde handelingen zoals het invoeren aan een maagsonde, een buik katheter, of een voedingsinfuus ook bij u thuis uitvoeren. Hierdoor besparen wij u het bezoek naar het ziekenhuis. Indien uw ziekte chronisch is, zullen wij er voor zorgen dat er frequente en op afroep contact, tussen u en uw hulpverlener mogelijk is.VERZORGING


Verzorging houdt in dat wij u helpen met het zich wassen, zich kleden, eten en drinken, de toiletgang, beweging en houding, waaronder in en uit bed gaan enz. Onder deze zorg vallen ook het aanbrengen en uitdoen van prothesen en steunkousen, medicijnen klaarzetten en toedienen. Deze activiteiten trachten wij, natuurlijk in overleg, zoveel mogelijk samen met u te doen.BEGELEIDINGBegeleiding is er op gericht u te helpen in het dagelijkse leven zelfstandiger te functioneren en op deze wijze te voorkomen dat u in een instelling opgenomen moet worden of zichzelf verwaarloost. Wij kunnen u bijvoorbeeld helpen bij het plannen en inrichten van uw dag en het regelen van dagelijkse zaken. Tevens kunnen wij bepaalde handelingen, zoals wassen, kleden, koken, inkopen en het voeren van uw administratie met u oefenen en er toezicht op houden. Onder begeleiding verstaan wij ook het voorbereiden van o.a. gesprekken met instanties bijvoorbeeld op het gebied van wonen, school en werk.
HUISHOUDELIJKE HULP


Wij kunnen bij tijdelijke en langdurige ziekte, vakantie of om andere redenen hulp in de huishouding bieden. De huishoudelijke werkzaamheden, zoals koken, schoonmaken, ramen lappen, enz. zullen zoveel mogelijk door dezelfde medewerker uitgevoerd worden.